YourLegals B.V., kantoorhoudende te Amsterdam (1013 CP) aan de Van Diemenstraat 60 CP, hierna te noemen “YourLegals” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. YourLegals verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert YourLegals u over de manier waarop YourLegals uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door YourLegals worden aangeboden op www.yourlegals.nl.

Artikel 1: Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

 1. Persoonlijk
  YourLegals gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. YourLegals past wat u op www.yourlegals.nl ziet aan op uw interesses. YourLegals gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.
 2. Doel
  YourLegals verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van www.yourlegals.nl, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. YourLegals gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door YourLegals.
 3. Bestelling
  Voor uw bestelling heeft YourLegals uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. YourLegals verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum. Als u op www.yourlegals.nl bij een externe verkoper bestelt, geeft YourLegals uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als YourLegals dat doet.
 4. Uw account
  In uw account op www.yourlegals.nl slaat YourLegals onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.
 5. Klantenservice
  U kunt bellen, chatten & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. YourLegals registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt YourLegals gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.
 6. Nieuwsbrieven
  u kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. YourLegals heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt YourLegals samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van YourLegals meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via [email protected].
 7. Klantbeoordeling
  Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of YourLegals over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt YourLegals bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.
 8. Persoonlijk winkelen
  Op basis van uw eerdere bezoeken aan www.yourlegals.nl houdt YourLegals uw winkelgedrag en persoonlijke voorkeuren bij en kan YourLegals haar aanbod aan u daarop aanpassen. YourLegals gebruikt daarvoor cookies, uw IP-adres en informatie over eerdere aankopen.
 9. Verbetering van diensten YourLegals
  YourLegals kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor YourLegals uitvoeren, geeft YourLegals uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.
 10. Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
  YourLegals gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt YourLegals uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid. Ook kan YourLegals uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te
  voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of
  onrechtmatige gedragingen.
 11. Zakelijke klanten
  Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt YourLegals deze gegevens net zoals die van andere klanten van YourLegals
 12. Social media
  Op sommige plekken op www.yourlegals.nl, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. YourLegals krijgt geen toegang tot uw social media-account.
 13. Andere doeleinden
  Tot slot kan YourLegals uw gegevens gebruiken voor andere doeleinden, zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van uw gegevens

Artikel 2: Doorgifte aan derden

1. YourLegals geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door YourLegals voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden YourLegals een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) YourLegals op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties

Artikel 3: Beveiliging van gegevens

1. YourLegals maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die YourLegals ontvangt.

Artikel 4: Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1. U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar [email protected] of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website

Artikel 5: Cookies

1. Het is mogelijk dat YourLegals tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op www.yourlegals.nl werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen

Artikel 6: Aansprakelijkheid YourLegals

1. YourLegals heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die YourLegals verwerkt ten behoeve van www.yourlegals.nl. YourLegals accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7: Bewaartermijn

1. YourLegals bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan www.yourlegals.nl, tenzij YourLegals op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

1. YourLegals behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via www.yourlegals.nl bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van www.yourlegals.nl gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en www.yourlegals.nl in de gaten.